Atalaia

Xaneiro / 2010
Casa da Parra (Santiago)
Xaneiro / 2010
Galería Bacelos (Vigo)
Xaneiro / 2010
Galería adhoc (Vigo)
Xaneiro / 2010
Galería Atlántica Centro de Arte (A Coruña)
Xaneiro / 2010
Galería Clérigos (Lugo)
Febreiro / 2010
Galería Ana Vilaseco (A Coruña)
Febreiro / 2010
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Marzo / 2010
Galería Clérigos (Lugo)
Marzo / 2010
Auditorio de Galicia (Santiago)
Marzo / 2010
Galería Atlántica Centro de Arte (A Coruña)
Marzo / 2010
Galería Bacelos (Vigo)
Marzo / 2010
Galería adhoc (Vigo)
Abril / 2010
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Abril / 2010
Galería Ana Vilaseco (A Coruña)
Abril / 2010
Galería Atlántica Centro de Arte (A Coruña)
Abril / 2010
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Abril / 2010
Galería Marisa Marimón (Ourense)
Maio / 2010
Galería adhoc (Vigo)