Atalaia

Xaneiro / 2011
Galería SCQ (Santiago)
Xaneiro / 2011
Galería 9THE13 (A Coruña)
Xaneiro / 2011
Galería Moret Art (A Coruña)
Xaneiro / 2011
Sala Alterarte (Ourense) / Campus Ourense. Univ. Vigo
Xaneiro / 2011
Sala do Pazo Municipal (A Coruña)
Xaneiro / 2011
Galería Trinta (Santiago)
Xaneiro / 2011
Galería Clérigos (Lugo)
Xaneiro / 2011
Galería Pardo Bazán (A Coruña)
Xaneiro / 2011
Galería Metro (Santiago)
Xaneiro / 2011
Galería Ana Vilaseco (A Coruña)
Xaneiro / 2011
Galería adhoc (Vigo)
Xaneiro / 2011
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Xaneiro / 2011
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Xaneiro / 2011
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Xaneiro / 2011
Galería Bacelos (Vigo)
Febreiro / 2011
Galería Marisa Marimón (Ourense)
Febreiro / 2011
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Febreiro / 2011
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Febreiro / 2011
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Febreiro / 2011
Zona "C" (Santiago de Compostela)