Atalaia

Xullo / 2011
Casa da Parra (Santiago)
Agosto / 2011
Concellería de Cultura do Concello da Coruña (A Coruña)
Agosto / 2011
Notice (8): Undefined index: Entidad [APP/views/themed/atalaia/web/eventos.ctp, line 112]
Setembro / 2011
Fundación Gonzalo Torrente Ballester (Santiago)
Setembro / 2011
Galería Moret Art (A Coruña)
Setembro / 2011
Aula de Cultura Ponte de Rosas. I.E.M. (Gondomar)
Setembro / 2011
Galería Espacio 48 (Santiago)
Setembro / 2011
Galería 9THE13 (A Coruña)
Setembro / 2011
Galería SCQ (Santiago)
Setembro / 2011
Galería Trinta (Santiago)
Setembro / 2011
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Setembro / 2011
Galería Atlántica Centro de Arte (A Coruña)
Setembro / 2011
Galería Clérigos (Lugo)
Setembro / 2011
Sala Alterarte (Ourense) / Campus Ourense. Univ. Vigo
Setembro / 2011
Galería Ana Vilaseco (A Coruña)
Setembro / 2011
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Setembro / 2011
Galería PM8 (Vigo)
Setembro / 2011
Fundación Laxeiro (Vigo)
Outubro / 2011
Fundación Luis Seoane (A Coruña)