Atalaia

Setembro / 2013
Galería PM8 (Vigo)
Outubro / 2013
Galería About Art (Pontevedra)
Outubro / 2013
Fundación Barrié de la Maza (sede A Coruña)
Outubro / 2013
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Novembro / 2013
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Novembro / 2013
Galería Marisa Marimón (Ourense)
Novembro / 2013
Galería Moret Art (A Coruña)
Novembro / 2013
Galería adhoc (Vigo)
Novembro / 2013
Instituto de Estudos Miñoranos (Gondomar-Pontevedra)
Novembro / 2013
Espazo miramemira (Santiago de Compostela)
Novembro / 2013
Galería Bacelos (Vigo)
Decembro / 2013
Kiosco Alfonso (A Coruña)