Atalaia

Xaneiro / 2015
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Febreiro / 2015
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Marzo / 2015
Sala X (Pontevedra) / Facult. BB.AA. Pontevedra. Univ. Vigo
Marzo / 2015
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Marzo / 2015
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Abril / 2015
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)
Abril / 2015
Casa da Parra (Santiago)
Abril / 2015
Fundación Laxeiro (Vigo)
Abril / 2015
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Xuño / 2015
Kiosco Alfonso (A Coruña)
Xuño / 2015
Museo de Pontevedra
Xuño / 2015
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Xuño / 2015
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Setembro / 2015
Galería Trinta (Santiago)
Setembro / 2015
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Outubro / 2015
Fundación RAC. Rosón Arte Contemporáneo (Pontevedra)
Outubro / 2015
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Outubro / 2015
Fundación Laxeiro (Vigo)
Novembro / 2015
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Novembro / 2015
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)