Atalaia

Marzo / 2014
Galería Bacelos (Vigo)
Xuño / 2014
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Febreiro / 2014
Galería adhoc (Vigo)
Marzo / 2014
Galería Trinta (Santiago)
Abril / 2014
Galería Trinta (Santiago)
Xullo / 2014
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Novembro / 2013
Galería adhoc (Vigo)
Novembro / 2013
Galería Bacelos (Vigo)
Abril / 2014
Museo de Pontevedra
Xullo / 2014
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Abril / 2014
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Decembro / 2013
Kiosco Alfonso (A Coruña)
Xaneiro / 2014
Galería Trinta (Santiago)
Outubro / 2013
Fundación Barrié de la Maza (sede A Coruña)
Novembro / 2013
Galería Marisa Marimón (Ourense)
Novembro / 2013
Galería Moret Art (A Coruña)
Novembro / 2013
Espazo miramemira (Santiago de Compostela)
Novembro / 2013
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Outubro / 2013
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Outubro / 2013
Galería About Art (Pontevedra)