Atalaia

Xaneiro / 2012
Galería 9THE13 (A Coruña)
Febreiro / 2012
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Febreiro / 2012
ÁGORA (A Coruña)
Marzo / 2012
Espacio Sirvent (Vigo)
Marzo / 2012
FAC Peregrina. Furancho de Arte Contemporánea (Santiago)
Maio / 2012
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Maio / 2012
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Xuño / 2012
Sala X (Pontevedra) / Facult. BB.AA. Pontevedra. Univ. Vigo
Outubro / 2012
Fundación María José Jove (A Coruña)