Atalaia

Celeste Garrido. Tortura femenina. Serie Pesadillas. 2010
> Celeste Garrido. No son mis espinas las que me defienden
Datas: 05/02/2016 - 04/03/2016

Descrición

Nesta exposición reúnense unha serie de instalacións, realizadas nos últimos cinco anos, na que se plantexa unha reflexión sobre a muller e sobre o que esta significa na sociedade. Preséntase un proxecto específico, Vanitas, que se amosa por primeira vez nesta exposición.