Atalaia

Abril / 2011
Galería Bacelos (Vigo)
Abril / 2011
Galería Espacio 48 (Santiago)
Abril / 2011
Galería Marisa Marimón (Ourense)
Abril / 2011
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Abril / 2011
Aula de Cultura Ponte de Rosas. I.E.M. (Gondomar)
Abril / 2011
Galería SCQ (Santiago)
Abril / 2011
Zona "C" (Santiago de Compostela)
Maio / 2011
Galería Moret Art (A Coruña)
Maio / 2011
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Maio / 2011
Galería Clérigos (Lugo)
Maio / 2011
Galería Trinta (Santiago)
Maio / 2011
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Maio / 2011
Sala Alterarte (Ourense) / Campus Ourense. Univ. Vigo
Maio / 2011
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Maio / 2011
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Maio / 2011
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Maio / 2011
Galería 9THE13 (A Coruña)
Maio / 2011
Sala X (Pontevedra) / Facult. BB.AA. Pontevedra. Univ. Vigo
Maio / 2011
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Maio / 2011
Fundación Barrié de la Maza (sede Vigo)