Atalaia

Xuño / 2013
Galería adhoc (Vigo)
Xuño / 2013
Novacaixagalicia (A Coruña - Cantón Grande)
Xuño / 2013
Centro Municipal de Cultura José Ángel Valente (Ourense)
Xuño / 2013
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)
Xuño / 2013
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)
Xuño / 2013
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Xuño / 2013
Galería About Art (Pontevedra)
Xuño / 2013
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)
Xuño / 2013
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Xuño / 2013
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Xuño / 2013
Galería Moret Art (A Coruña)
Xuño / 2013
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Xuño / 2013
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Xullo / 2013
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Xullo / 2013
Museo de Pontevedra
Xullo / 2013
Espazo miramemira (Santiago de Compostela)
Xullo / 2013
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Xullo / 2013
Galería About Art (Pontevedra)
Xullo / 2013
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Xullo / 2013
Centro Torrente Ballester (Ferrol)