Atalaia

Xaneiro / 2014
Galería Trinta (Santiago)
Febreiro / 2014
Galería adhoc (Vigo)
Febreiro / 2014
Espazo miramemira (Santiago de Compostela)
Febreiro / 2014
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Febreiro / 2014
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Marzo / 2014
Galería Trinta (Santiago)
Marzo / 2014
Galería Bacelos (Vigo)
Marzo / 2014
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Marzo / 2014
Kiosco Alfonso (A Coruña)
Abril / 2014
Espazo miramemira (Santiago de Compostela)
Abril / 2014
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Abril / 2014
Museo de Pontevedra
Abril / 2014
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Abril / 2014
Galería Trinta (Santiago)
Maio / 2014
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)
Maio / 2014
Galería Bus Station Space (Santiago)
Maio / 2014
Espazo miramemira (Santiago de Compostela)
Maio / 2014
Museo de Pontevedra
Xuño / 2014
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Xuño / 2014
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)