Atalaia

Outubro / 2015
Sala X (Pontevedra) / Facult. BB.AA. Pontevedra. Univ. Vigo
Outubro / 2015
Fundación RAC. Rosón Arte Contemporáneo (Pontevedra)
Outubro / 2015
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Outubro / 2015
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Outubro / 2015
Fundación Laxeiro (Vigo)
Novembro / 2015
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Novembro / 2015
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Novembro / 2015
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Novembro / 2015
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Decembro / 2015
Museo de Pontevedra
Decembro / 2015
Centro Cultural Marcos Valcárcel (Deputación de Ourense)