Atalaia

Iago Eireos. Noite estrelada (Serie Paisaxe engadido). 2014
> En (re)torno á paisaxe
Datas: 23/07/2015 - 30/08/2015

Comisariado

Paula Cabaleiro

Descrición

Esta exposición recolle diferentes maneiras de achegarse a un dos xéneros clásicos da Historia da Arte desde a arte contemporánea, desde a postmodernidade. Coas tempestades románticas na retina e a luz impresionista no legado, doce artistas ofrécennos a súa visión sobre un retorno cara a paisaxe, un reencontro, unha sorte de complexidade que abarca conceptos como tempo, espazo, memoria e vínculo.

Fonte: Museo de Pontevedra

Vídeo sobre a exposición