Atalaia

Jesús de la Iglesia. Vista da instalación de cadros azuis de Variacións, Galería adhoc, Vigo, 2012.
> Jesús de la Iglesia. Variacións
Datas: 13/12/2012 - 09/03/2013

Descrición

Jesús de la Iglesia (1978, Salamanca), presenta Variacións, un proxecto que leva desenvolvendo durante dous anos, de marcado carácter especulativo e transversal, onde pintura, música, vídeo e novas tecnoloxías, fusiónanse para configurar obras de diferente natureza e formato. Este enfoque especulativo, entendido como rexistrar, mirar con atención unha cousa para recoñecela e examinarla ou meditar, reflexionar con fondura, teorizar, marcou todo seu proceso creativo.

Unha das fontes de inspiración máis importantes para o artista foi a música de J. S. Bach, concretamente seu repertorio de obras con maior carga especulativo-racional, entre as que sobresaen especialmente as Variacións Goldberg, rematadas en 1742 e considerado un dos cumios da música clásica. Trátase dunha serie de 30 variacións precedidas por un Aria que se repite novamente ao final, e o seu vínculo de unión non é unha melodía común senón un fondo de variacións harmónicas das que é obxecto unha liña de baixo continuo que asenta toda a obra. Esta composición, denominada orixinalmente por Bach como: Aria con variacións diversas para clave con dous teclados, non só suxire o título da exposición senón que serve como base conceptual e formal para a creación dunha das obras presentadas. Jesús de la Iglesia recupera a idea do baixo continuo bachiano pero para aplícala á cor, xerando unha reducida gama cromática co azul ultramar como tono fundamental. Deste xeito vai compoñendo unha a unha as súas propias variacións sen perder de vista o ritmo e a estrutura das Goldberg, empregando software especializado en todo seu proceso construtivo e o acrílico sobre táboa como técnica pictórica.

Novas tecnoloxías e técnicas pictóricas tradicionais; abstracción xeométrica e mundo simbólico; luz e escuridade; harmonía e silencio; tempo e materia; pasado e presente. Variacións e variables combinadas no marco dun proceso aberto, dentro dun taller multidisciplinar no que Jesús de la Iglesia mergúllase unha e outra vez para respostar con novas fórmulas sobre a ancestral fascinación polo real, o simbólico, a imaxe e a súa representación no noso mundo contemporáneo.

Fonte: Galería adhoc