Atalaia

June Crespo. Kanala (detalle). Foto: cortesía MARCO Vigo/Enrique Touriño
> June Crespo. Kanala
Datas: 05/02/2016 - 17/04/2016

Artistas

June Crespo

Comisariado

Ángel Calvo Ulloa

Descrición

O título da mostra Kanala remite ao canle artificial como remite aos condutos do corpo e, como tal, implica unha vía de tránsito para sustancias fluídas. A instalación de June Crespo formula o patrón dunha acción levada a cabo e do seu resultado formal. A elaboración manual supón aquí un exercicio de memoria, de reprodución dunha serie de xestos aprendidos que configuran un conduto acantilado que pode alongarse sen fin.
June Crespo traballou con Tomás López, artesán oleiro de Gundivós, para modelar no seu torno unha serie de pezas de barro. A elaboración e a posterior intervención sobre cada unha delas teñen na condución o seu móbil. Kanala fixa unha liña transversal entre procesos de fabricación tecnicamente diferenciados. No resultado final combínase o primario co sofisticado, a mecánica dos movementos empregados na produción artesanal co a mecanización do proceso a grande escala. A conclusión é un volume baleirado, despoxado do seu núcleo, pero ao mesmo tempo aberto, como un espazo ao que acceder visualmente e que permanece dalgún xeito oculto.

A partir de xaneiro 2015, o lugar ata agora dedicado a tenda-librería no vestíbulo principal do MARCO convertiuse en sala de proxectos, retomando o espírito do Espazo Anexo na praza peonil posterior (2004-2011). Seguindo un dos signos distintivos do MARCO, esta nova liña de programación pon especial énfase na produción propia, tanto no que se refire ás obras en si —novas producións realizadas especificamente para este espazo— como ao comisariado —ciclos de exposicións por proposta dun mesmo comisario, con periodicidade anual.

A intertextualidade, segundo as palabras de José Ángel Valente, non se pode entender referida unicamente á relación entre creadores do campo da literatura. As influencias teñen que romper con esa serie de divisións invisibles e conectar dese modo as artes plásticas coa poesía, ou a música co pensamento filosófico, dando lugar a múltiples diálogos que deben ter como lugar común o día a día, o cotián.

O ciclo Intertextual parte dunha selección de artistas pertencentes a unha mesma xeración, voceiros da realidade artística nacional e internacional dos últimos anos, que atopan nesa conexión de influencias un campo de traballo ideal. A proposta nace da necesidade de configurar lugares para proxectos que ofrezan aos artistas a oportunidade de producir obras específicas, a partir da recreación e consolidación dun espazo que ofrece un lugar privilexiado, tanto polas súas dimensións e características coma polo tránsito continuo de visitantes, para a visibilidade dos proxectos.

O ciclo inaugurouse o 16 de xaneiro con 249 litros, de Carlos Maciá, continuou con Cismadores de Mauro Cerqueira, _ACHAR de Juan López, Canaval de Fernando García, ao que segue a proposta de June Crespo, que pecha o ciclo.

Fonte: MARCO