Atalaia

Vista da exposición
> Rotación, Sección e NO 21
Datas: 24/04/2014 - 02/06/2014

Descrición

“Tendo a entender as cousas desde o debuxo pero para mín todo é un: planteo tanto a escultura como a pintura como un problema ao que hei de procurar unha solución. Como desmontar un xoguete para ver de qué modo funciona. O dito sirve para explicar Rotación, Sección e Pintado NO 21. Parto, na mesma, da Peza 21 de Rodchenko. A miña obsesión é chegar a entender como o ruso chega a iso. Secciono a obra mediante o debuxo, escáchoa, xíroa e volto a compoñer. Cando creo que coñezo o suficiente a peza, abandonoa. Douna por rematada”. 

Texto: Manu Muniategiandikoetxea

Fonte: Galería Trinta

Muniateguianddiokoetxea, tenaz investigador. Chus Martínez Domínguez. Babelia. El País (20/05/14)