Atalaia

> Manuel Patinha. Do papel ao aceiro
Datas: 18/06/2014 - 27/07/2014

Artistas

Manuel Patinha

Comisariado

Rosario Sarmiento

Descrición

Dezaseis esculturas e unha vintena de obras sobre papel conforman a exposición deste artista de orixe portuguesa que leva máis de tres décadas instalado en Ferrol. Son obras que abarcan dende finais do pasado milenio e que conforman unha das plásticas máis suxestivas da arte galega actual. Densas esculturas de aceiro, galvanizado, inoxidable ou pintado que nacen dende os trazos sobre papel.

Fonte: Concello de A Coruña