Atalaia

Xaneiro / 2014
Galería Trinta (Santiago)
Outubro / 2013
Fundación Barrié de la Maza (sede A Coruña)
Novembro / 2013
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Novembro / 2013
Espazo miramemira (Santiago de Compostela)
Novembro / 2013
Galería Moret Art (A Coruña)
Novembro / 2013
Galería Marisa Marimón (Ourense)
Novembro / 2013
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Outubro / 2013
Sala X (Pontevedra) / Facult. BB.AA. Pontevedra. Univ. Vigo
Outubro / 2013
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Outubro / 2013
NORMAL (Universidade da Coruña)
Novembro / 2013
Cidade da Cultura de Galicia (Santiago)
Setembro / 2013
Galería adhoc (Vigo)
Setembro / 2013
Universidade de Santiago de Compostela
Setembro / 2013
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Novembro / 2013
Fundación Laxeiro (Vigo)
Outubro / 2013
Rede Museística Provincial de Lugo
Setembro / 2013
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Setembro / 2013
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Outubro / 2013
Galería About Art (Pontevedra)
Agosto / 2013
Galería About Art (Pontevedra)