Atalaia

Setembro / 2013
Galería Trinta (Santiago)
Xuño / 2013
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Setembro / 2013
Galería PM8 (Vigo)
Setembro / 2013
Kiosco Alfonso (A Coruña)
Agosto / 2013
Casa das Artes (Vigo)
Setembro / 2013
MARCO. Museo de Arte Contemporánea (Vigo)
Agosto / 2013
Galería 9THE13 (A Coruña)
Setembro / 2013
Galería Moret Art (A Coruña)
Setembro / 2013
Espazo miramemira (Santiago de Compostela)
Abril / 2013
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Xullo / 2013
Fundación Laxeiro (Vigo)
Xullo / 2013
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Xullo / 2013
Galería About Art (Pontevedra)
Xullo / 2013
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Xuño / 2013
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Xuño / 2013
Galería Moret Art (A Coruña)
Xullo / 2013
Museo de Pontevedra
Xuño / 2013
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)
Xuño / 2013
Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago)
Xuño / 2013
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)