Atalaia

Miguel Rothschild. Poco antes de la tormenta. 2005. Colaxe sobre fotografía cor. 46 x 33 cm. Colección CGAC
> Pouco antes da tormenta convén un pouco de humor. [Colección CGAC]
Datas: 27/01/2012 - 13/04/2012

Comisariado

Mónica Maneiro

Descrición

Artistas: Hans Hemmert / Chema Madoz / June-Bum Park / Miguel Rothschild / Diego Santomé / Peter Wüthrich.

A influenza do cine sobre a arte estática é decisiva para a introdución do humor, de aí que quixésemos completar unha visión cinematográfica dende a colección do CGAC, con esta pequena homenaxe ao humor na arte. Coa introdución da acción cómica, o cine descobre unha estratexia novidosa para tal fin: o gag, que significa algo así como amordazar, poñer algo na boca que impida falar. A relación deste significado coa acepción do gag no humor, ten bastante que ver, no sentido de que o gag evita dicir todo o necesario para poder lograr a sorpresa. Como o chiste, que di o que ha dicir en menos palabras das necesarias, o gag exhibe o factor sorpresa como elemento principal da súa estrutura facendo recapacitar á arte sobre a súa propia esencia e a liberdade de permitirse a sorpresa do proceso creativo que fai á obra desviarse cara a unha resolución incerta. Porque explotar o enxeño e arrincar o sorriso nun mundo artístico tan inclinado polo sinistro non é tarefa doada, e a evolución do cine como sistema de representación vai ser fundamental para entender o xeito no que a arte estática vai introducir o humor, moitas veces dende a provocación, como sistema válido.

Fonte: Centro Torrente Ballester