Atalaia

Relatos privados e espazo público
> Relatos privados e espazo público
Datas: 26/09/2013 - 05/01/2014

Descrición

Marta Cerviño, Lola Dopico, Silvia García, Maya Kapouski e Fernando Suárez son cinco artistas comparten un percorrido común e unha investigación en paralelo que colle forma sobre as posibilidades da construción do retrato no momento actual. Este campo é un ámbito de exploración continua no medio fotográfico, un tema de exploración inesgotable no que as cidades, as tendencias e a linguaxe da moda impregnan de narrativas os espazos públicos, os cales se ofrecen case como lugares de escenificación da vida urbana. Un contexto no que as relacións entre privacidade e espazo público encontran novas lecturas ao abeiro da instantaneidade da imaxe dixital.

Múltiples narrativas despréganse a un tempo na multiplicidade infinita da imaxe actual e na proxección e difusión continua que alcanzan estes fragmentos das nosas identidades que quedan cristalizados e expostos a través das redes sociais.

A través da fotografía percibimos o espírito do noso tempo, e o modo no que construímos a nosa imaxe no inmenso escenario urbano, por iso nas fotografías encontraremos as texturas dos filtros de Instagram presentes no traballo de Marta Cerviño ou a instantaneidade de minúsculos acontecementos aos que asistimos na rúa captados pola mirada de Silvia García ou Lola Dopico. Retratos xeracionais que constrúen miradas tan distantes entre se como a de Maia Kapouski ou a de Fernando Suárez Cabeza que traballan alternando formatos, entre os retratos de estudo e as fotos no espazo público. Os nimios detalles do a capación do informal, o cotián, o insignificantes. Formas de reflexionar e repensar a través de derívalas do espazo urbano, o cal é un medio idóneo para desvelarnos o modo en que as sociedades e os individuos mudan.

Fonte: MAC