Atalaia

Tatiana Medal. ST, 2011. 106 páxinas de mapas antigos manipulados, 125 x 1600 cm
> Tatiana Medal. Karten
Datas: 03/03/2011 - 19/04/2011

Artistas

Tatiana Medal

Descrición

Tatiana Medal (A Coruña, 1971), celebra, baixo o título Karten -del alemán, Mapas-, a súa quinta exposición individual na galería compostelana SCQ. Seguindo coa súa liña iconográfica, a artista xoga con planos e mapas sobre distintos soportes. Os lenzos e as obras de aluminio que presenta están acompañados por unha instalación de parede composta por 106 papeis de distintas cores nos que manipula mapas dun Atlas antigo.

Fonte: Galería SCQ