Atalaia

Valentín Jaramillo. Doce y cuarto. 2010. Da serie Espacios. Fotografía cor. 80x65 cm.
> Valentín Jaramillo. Momentos
Datas: 05/12/2012 - 05/02/2013

Descrición

Os Momentos de Valentín Jaramillo ( 1982, Zafra -Badaxoz-), corresponden ás representacións e escenificacións que protagonizan as obras das súas diferentes series fotográficas, como Situaciones, Espacios, Un sueño de papel, Darkness ou Escenografías. Un amplo repertorio de imaxes pensadas, premeditadas e construídas, que entroncan de cheo coas tendencias da fotografía actual e desplegan as súas posibilidades evocadoras e narrativas nas paredes do compostelán Bus Station Space, ampliando así, progresivamente, a súa nómina de novos artistas.

Fonte: Atalaia / Bus Station Space