Atalaia

Beatriz Saa. 2010. Fragmento interior. Acrílico sobre papel.
> Xeración 80. A natureza dos estados intencionais da muller
Datas: 18/04/2012 - 03/06/2012

Descrición

Dez mulleres, dous nexos de unión: A xeración das nacidas durante os anos 80, e ter pasado pola Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Un proxecto común: a exposición Xeración 80. A natureza dos estados intencionais da muller.

Artistas: Alba Fandiño (Betanzos, Coruña, 1980) / Anabel Gaudioso (Zaragoza, 1986) / María Maquieira (Sada, Coruña, 1985) / Gema López (Lugo, 1987) / Begoña Mumary (Pontevedra, 1985) / Alicia Muñiz (Luanco, Asturias, 1991) / Paulova (Lugo, 1983) / Bea Saá (Santiago de Compostela, 1986) / Alejandra Sampedro (Valencia, 1988) / Verónica Vicente (Tomiño, Pontevedra, 1988).

Blog da exposición

Texto de presentación: María Díaz e Araceli Torres (comisarias da mostra).

"J.R. Searle (Denver, Colorado, 1932) na súa obra Intentionality, fai referencia á relación da linguaxe coa mente, a través da intencionalidade; sinala que as expresións verbais motivadas polas crenzas, temores, esperanzas, desexos, alegría, orgullo, pena… son intencionais do mesmo xeito que a expresión corporal e artística. Este concepto vese plasmado na obra das mulleres da Xeración 80, un grupo de artistas que naceron na década de 1980, que cursaron estudos na Facultade de Belas Artes de Pontevedra e que actualmente traballan en Galicia.

Os rasgos comúns na súa obra plástica teñen que ver coa volta á figuración, utilizando expresións tradicionais, como a pintura, a escultura e o debuxo, ademáis da fotografía, ás que incorporan unha linguaxe actual e técnicas contemporáneas, con características orixinais e únicas, aportando desde un pensamento crítico, traballos autorreferenciais vinculados á literatura, como é o caso de María Maquieira e Bea Saa, os referentes artísticos de Alba Fandiño, a reciclaxe en Alejandra Sampedro, a paisaxe urbana e noctuna de Alicia Muñiz, a temática relacionada coa muller e o seu papel na sociedade, claves na obra de Paulova, Gema López, Begoña Mumary e Verónica Vicente ou a fantasía na obra de Anabel Gaudioso.

As artistas da Xeración 80, a pesares da súa xuventude, manteñen unha personalidade e un estilo ben diferenciado que as leva a conformar un proxecto común no panorama artísico galego actual, que recupera a calidade técnica e a sensibilidade estética."

Fonte: Pazo de Cultura de Pontevedra