Atalaia

Arte contemporánea en Galicia - 2012 - O estado da cuestión
> Xornadas: Arte contemporánea en Galicia. 2012. O estado da cuestión. Consello da Cultura Galega
Datas: 12/04/2012 - 19/04/2012

Secretaría

Xosé Manuel Lens

Descrición

Organizadas pola Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega -coordinada por María Luísa Sobrino-, estas xornadas pretenden reflexionar e debater sobre o estado actual da arte contemporánea en Galicia da man dos seus protagonistas máis directos. Isto é, dar a palabra a persoas representativas que exercen en Galicia nos diversos ámbitos da arte actual: artistas, comisariado, crítica, docencia, galerismo, coleccionismo, xestión cultural, programación institucional e outros axentes.

PROGRAMA:

Xoves, 12 abril. CREACIÓN. Artistas.

Visionado da sesión gravada (1) [Comeza no minuto 00:02 e remata ás 02:04]

Visionado da sesión gravada (2) [Comeza no minuto 00:07 e remata no 00:54]

- Mar Caldas. Artista.

- Ángel Cerviño. Artista.

- Suso Fandiño. Artista.

- Loreto Martínez Troncoso. Artista.

Modera: Seve Penelas. Comisario e crítico de arte.

Venres, 13 abril. INTERMEDIACIÓN. Comisariado / Crítica / Formación.

Visionado da sesión gravada [Comeza no minuto 00:14 e remata ás 03:05]

- Xosé Manuel Buxán. Comisario, crítico e profesor na Fac. BB.AA. de Pontevedra, Univ. de Vigo.

- Pedro de Llano Neira. Comisario, crítico e historiador da arte.

- Juan de Nieves. Comisario de exposicións.

- Miguel Anxo Rodríguez. Crítico e profesor de Historia da Arte na USC.

Modera: Camilo Franco. Escritor e xornalista cultural.

Mércores, 18 abril. INSTITUCIÓNS. Espazos / Programacións / Xestións.

Visionado da sesión gravada [Comeza no minuto 00:27 e remata ás 03:25]

- Juan Carlos Fernández Fasero. Director de AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais), Consellería de Cultura.

- Silvia Longueira. Directora da Fundación Luís Seoane, A Coruña.

- Iñaki Martínez Antelo. Director do MARCO, Vigo.

- Miguel von Hafe. Director do CGAC, Santiago de Compostela.

Modera: Federico López Silvestre. Profesor de Historia das Ideas Estéticas, USC.

Xoves, 19 abril. MERCADO. Coleccionismo / Feiras / Galerías.

- Nuria Blanco. Directora da Galería Moret Art, A Coruña.

- Marta García-Fajardo. Directora da Colección de Arte da Fundación María José Jove, A Coruña.

- Asunta Rodríguez. Directora da Galería Trinta, Santiago de Compostela.

- Sofía Santos. Coleccionista e Vicepresidenta do Padroado do CGAC, Santiago de Compostela.

Modera: María Luísa Sobrino. Catedrática de Historia da Arte, USC.

 

Inscrición e máis información

Fonte: Consello da Cultura Galega