Atalaia

A eliminación da identidade - Sandra Romero

O estrañamento, a incertidume, a tensión, outrarse..., son pistas para este Itinerario de Sandra Romero que reflexiona sobre a eliminación da identidade, co nexo da figura humana que se ve privada da súa esencia, principalmente polo efecto da desaparición do rostro. Protagonistas sumerxidos nun anonimato que á vez os fai universais, seres sen vontade, sen personalidade ou sen liberdade, alegorías da situación do individuo na sociedade de masas.

* En colaboración co Máster de Arte da Universidade de Santiago