Atalaia

Tránsito vital - Celia Adrián

Un novo Itinerario por dez obras que nos transportan a diferentes experiencias vitais e nos fan lembrar o día a día, o complexo e incerto da nosa existencia, o transitorio, a fugacidade do tempo… Vasos de auga, flores murchas, troncos, paxaros de chocolate, bicos, espirais, mapas, paisaxes, mesmo unha danza, son os artífices que invitan á meditación persoal polo devagar da nosa vida a través desta proposta de Celia Adrián.

* En colaboración co Máster de Arte da Universidade de Santiago