Atalaia

A arte, se é de chocolate, mellor

Performance. (Vistas do proxecto). Acción de inauguración de A Chocolatería, Santiago de Compostela, 2006.