Atalaia

Abro a xanela e respiro o aire fresco da fin do mundo
2007 - 2009. Fotografía, Vídeo

Serie de 114 fotografías cor e vídeo Canción de infancia, HD, monocanle, 08 min.

Vistas de exposición no espazo Carpe Diem, Lisboa, 2010.