Atalaia

Casa de juegos
1997. Instalación

Instalación no Dobre Espazo do Centro Galego de Arte Contemporánea.