Atalaia

Knoten
2004.

Intervención na Galería VGO, Vigo.