Atalaia

La lin – spicy forest. 辣 辣。
2008. Fotografía, Debuxo
Medidas: 61 x 61 cm

Debuxo dixital e fotografía.