Atalaia

Memoria do Río

5 árbores fundidas en bronce e árbores vivos da mesma especie. Avda. Bós Aires, Pontevedra.