Atalaia

Mural Decó
2004.

Intervención na Fundación Caixa Galicia, Café Moderno, Pontevedra.