Atalaia

Pavimento Pintura
2004.

Intervención na Fundación Caixa Galicia, Café Moderno, Pontevedra.