Atalaia

Pía

Granito. Colección CGAC, Santiago de Compostela.