Atalaia

Element 3.1
2004. Instalación
Medidas: Dimensións variables

Ferro termolacado, motores de bombeo, sistema de canalización, células fotosensibles e auga.