Atalaia

Travelling por la tarde

Da serie Fotosíntesis proceso cuántico. Videoinstalación. Detalle do proceso de gravación: planta e micro-cámara.