Atalaia

Antón Patiño. 1974-1979. Crónica do artista adolescente, 2010, Casa das Artes, Concello de Vigo
Antón Patiño. 1974-1979. Crónica do artista adolescente
Editorial: Concellería de Cultura do Concello de Vigo (Vigo)
Data de publicación: 2010
ISBN: 978-84-92425-16-7

Índice:

Seve Penelas - Organicismo esquizoide: da ollada beckettiana ao rostro-berro

Álvaro Cunqueiro - Texto para catálogo do Centro Lucense de Bos Aires, 1974

Antón Patiño - Cronovitaloxía, 1974-1979

Jean Dubuffet - Carta, 1979

Antón Patiño-Seve Penelas - Cinco anos e cinco preguntas de protohistoria + Coda para un Recinto

Beatriz De San Ildefonso - Notas biográficas

Uxío Novoneyra - Texto para catálogo da Galería Ceibe, A Coruña, 1975

Tradución de textos en castelán

Artistas participantes
Antón Patiño