Atalaia

Arte + Espazo público, Consello da Cultura Galega, 2011
Arte + Espazo público. Documentos e informes + dvd
Editorial: Consello da Cultura Galega (Santiago)
Data de publicación: 2011
ISBN: 978-84-92923-20-5
Páxina web

Esta edición recolle textos, artigos, resumos de intervencións e un documental, ao redor das xornadas Arte + Espazo público, celebradas entre abril e decembro de 2009, no Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, por iniciativa da súa Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas.

Índice:

María Luisa Sobrino - Introdución

Daniel López Abel e Víctor E. Pérez - Redacción do informe

Simón Marchán Fiz - O monumento: evanescencia dos referentes e fraxilidade simbólica

Sophie Hope - A arte pública como estado mental

Nelson Brissac - Arte/Cidade

Francesc Muñoz - Urbanalización

Rogelio López Cuenca - Sinalizar a cidade

Pablo Gallego, Xosé Manuel Rosales, Javier Tudela - Arte e espazo público en Galicia. Memoria, territorio e lugar

Camilo Franco - Derrubar as estatuas

Antón Patiño - A tauaxe pública dos grafitos

Carme Nogueira - Espazo público

Biliografía específica

Currículos

DVD: Daniel López Abel e Víctor E. Pérez - Arte + Espazo público: a cidadanía (documental, 31 min.)