Atalaia

2007
Edicións do Castro / Sargadelos (Sada)
31 Bienal de Pontevedra. Contexto / Context
2010
Deputación de Pontevedra
31 Bienal de Pontevedra. Roteiro / Guía / Guide
2010
Deputación de Pontevedra
Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro
2011
Fundación Laxeiro (Vigo)
En estado crítico. Políticas y economías del Arte en el eje noroeste. Varios autores
2011
LIBA. Laboratorio de Investigación en Bellas Artes
Arte + Espazo público. Documentos e informes + dvd
2011
Consello da Cultura Galega (Santiago)
Ignacio Castro. Roxe de Sebes
2011
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Javier Hontoria. Bas Jan Ader. Entre dos tierras
2010
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Luís Seoane entre Galicia e Arxentina. Emigrante dun país soñado
2011
Consello da Cultura Galega (Santiago)
Pintura site. Almudena Fernández Fariña
2015
Editorial Dardo (Santiago)
Xosé M. Buxán Bran. Desprazamentos
2014
Difusora de Letras Artes e Ideas (Ourense)
Agrupar_Desagrupar. Rupturas da representación
2016
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)