No ano de 1996, María aceptara que os premios de teatro de Galicia levasen o seu nome, a petición da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escea que hoxe se conceden.
Mira a súa vida e descubre quen era

 
 
    Información extraída de:
—MARÍA CASARES, de Arantxa Estévez. Ed. Vigo. Promocións Culturais Galegas / A Nosa Terra, 1999.
—Fondo fotográfico do Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega.