EDITORIAL
  "Un escuro soño"
OS DATOS
  O Pasamento de Carlos Casares nos xornais electrónicos.
COLABORACIÓNS
Persoeiros da cultura fan as súas achegas sobre Casares
FOTOBIOGRAFIA
  Carlos Casares, unha vida en imaxes
A SUA OBRA
  A creación como filosofía de vida
MULTIMEDIA
Un soño na sua voz
A literatura infantil, a grande paixón
O futuro da lingua
Xoguetes para un tempo
VALORACIÓNS
  Coñece a opinións de destacados persoeiros da Cultura Galega
  EDITORIAL
  "UN ESCURO SOÑO"

Este sábado, perdéronse moitas palabras no mundo. Son as de Carlos Casares, Presidente do Consello da Cultura Galega, ou como lle chamamos os traballadores, o Consello. Baixo o seu mandato como directivo da principal institución cultural do país -xunto coa Real Academia Galega, da que tamén era membro- o Consello incrementou de xeito espectacular as súas actividades. Casares, que foi o terceiro Presidente da institución, repetía habitualmente que o Consello debía ser "un lugar de debate, reflexión e de encontro" entre tendencias, ideoloxías e políticas. A apertura á sociedade era clave. Dende o seu nomeamento como Presidente, en 1996, Casares formou equipo sempre seguindo estas metas.

Parte diso viña do seu talante. Amigo da conversación e das posturas moderadas, Casares fixo que o Consello penetrara en novos ámbitos de cara a levar a cultura a toda a sociedade: entrou a ciencia, entrou a banda deseñada, entrou Internet, entraron numerosos campos novos. O Consello enriqueceuse de multitude de proxectos e de numerosas persoas novas e cheas de talento. A supervivencia da cultura está na vida que esta tivera, esa era a mentalidade de Casares. Estaba no traballo. En moitas horas de traballo. E na tolerancia.

E gracias a este talante, o 10 de outubro do 2001 creouse culturagalega.org. Foi unha aposta arriscada, cun custe económico alto para unha institución que conta cun orzamento anual de pouco máis de trescentos millóns anuais. El, e o resto da Comisión Executiva, sabían que a cultura galega debía estar presente en Internet, e debía facerse cun producto de alta calidade que permitira á nosa lingua e á nosa creación chegar a públicos inexplorados para a cultura dentro de Galicia, e presentar con dignidade e confianza a nosa cultura ó mundo. E confiou en nós, todos xornalistas mozos, con moita vontade, para levar a cabo este proxecto.

Casares gostaba especialmente de vir polo portal. E cando viña, era como o tío mariñeiro cando chegaba de viaxe. Sempre viña con cousas entre as mans, formando parte directa do noso equipo. Estabamos a preparar unha exposición en liña sobre o Principiño de Saint-Exupery, que a el lle apaixoaba, en decenas de linguas. Quería meter toda a obra de Sarmiento, dixitalizada, na rede, metido como estaba no Proxecto Sarmiento. Casares disfrutaba coa fusión entre tecnoloxía e cultura: compartiamos achados, explorabamos as posibilidades do libro electronico -un tema que a el lle apaixoaba, sempre pegado ó seu ordenador de man, que gardaba nun peto- e do multimedia e a narración oral a través de Internet.

Adeus, Presidente: foi un pracer traballar con vostede. A súa vida é un rastro de fotografías, de conversas, de recordos. Agora mesmo estamos ollando as súas imaxes, preparando un álbum para o portal, e non parece que xa se teña ido, tan de súpeto, tan modestamente. O venres estivo aquí, connosco, na redacción. A súa morte foi como vostede foi: modesto, humilde, pragmático, sen fastos. Que teña unha boa viaxe de volta ó país de palabras.


 

 

Cultura Galega.org
Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000