“Barsowia”, David Rubín e Miguelanxo Prado protagonizarán cadansúa exposición no vindeiro Saló del Còmic de Barcelona

Exposicións galegas en Barcelona

Nada menos que tres mostras achegarán exemplos do traballo galego arredor da BD no vindeiro Saló del Còmic de Barcelona. Os autores do colectivo Polaqia, que se fixeron o pasado ano co premio ao mellor fanzine co seu “Barsowia” achegan ao evento unha selección de orixinais que apareceron na revista. Pola súa banda a antoloxía “Teteras y dragones: un paseo por el mundo de David Rubín” permitirá coñecer a evolución do traballo deste autor. Finalmente, o Gran Premio do Saló 2007, Miguelanxo Prado, presenta neste evento a exposición de ilustracións do seu filme “De Profundis”.