Unha quincena de portais de Internet recolle a literatura galega

Un índice literario

Moitas veces se ten falado do pequeno que é o sistema literario do noso país. A base de datos do ISBN contabiliza 17.576 libros en galego, entre os que están esgotados e os dispoñibles. É a materia que nutre para case unha quincena de portais de Internet, maioritariamente feitos con cartos públicos, que existen no noso pais. Aproveitamos que Prazadasletras.org é o último en incorporarse á rede para facer un repaso de cales son, que inclúen e desde cando están operativos.

Teñen como denominador común que a literatura é o epicentro da súa existencia e que a súa finalidade é divulgativa. Existen semellanzas e diferenzas, principalmente derivadas do feito de que teñen obxectivos diferenciados en función da entidade que os mantén. Pero nunha quincena de iniciativas, tamén se solapan e se reduplican algúns contidos, como fichas de libros, de autores, de editoriais, informes, novas ou cifras.

Non son todos iguais. Hai portais que pertencen a asociacións e entidades profesionais como son os editores ou os libreiros, que inclúen información sectorial para profesionais (con fichas, novas, catálogo….). Ao lado destes, nos últimos tempos agroman unha serie de portais de carácter divulgativo para dar a coñecer o noso sistema literario. A relación que aquí facemos inclúe os portais con contido literario que se manteñen operativos na actualidade, xa que hai outras iniciativas, como Galego21 que desapareceron no camiño. Están referenciados pola data de creación do seu sitio web, aínda que haxa portais que refixeron os contidos e o seu proxecto web hai pouco. En todo caso, desta quincena de portais, sete deles son creados e mantidos directamente a través da Consellaría de Cultura.


RELACIÓN DE PORTAIS WEB DE CONTIDO LITERARIO

Sitio web: www.editoresgalegos.org
Data: Abril de 1999
Entidade: Asociación de editores
Contidos:
-Información de actualidade (novas)
-cifras sobre o sector editorial
-axenda
-catálogo de editoras (cada ficha inclúe os datos de contacto das entidades, así como a súa descrición)
Comentario:
A finalidade da Asociación Galega de Editores é a defensa, promoción e difusión da edición de libros en lingua galega, e a representación, xestión e defensa dos intereses comúns dos seus asociados. Por ese motivo, case desde a creación da entidade mantívose un portal que dese acubillo ás súas necesidades. Contén fichas das 44 empresas que representa con información completa para o sector.


Enderezo: www.bivir.com
Data de creación: Abril de 2000
Entidade: Asociación de Tradutores Galegos
Contido:
- traducións de obra literaria
- traducións de obra científica
Conta no sitio web con máis de cen obras de autores clásicos como Clarín, Hans Christian Andersen, Gustave Flaubert ou Cicerón.
Comentarios:
O sitio web da Asociación de Tradutores pretende achegar á nosa lingua obras clásicas da literatura universal. “As versións en galego dos textos incluídos son propiedade dos seus tradutores e están amparadas polo correspondente rexistro de propiedade intelectual” explica o seu sitio web. Unhas traducións que se poñen ao dispor do público librememente para uso particular ou docente e que permite ler clásicos na nosa lingua.

Nome: www.culturagalega.org/lg3
Data: 10 de outubro de 2000
Entidade: Culturagalega.org do portal do Consello da Cultura Galega
Contidos:
-información: novas, reportaxes, biblioteca, certames, eventos e críticas
-catálogo relacionado entre autores, títulos e editoras
-material extra: lecturas, ligazóns e tertulias literarias
Comentarios:
LG3 está concibido como unha revista virtual para responder á gran demanda de información sobre literatura e edición literaria galegas que os usuarios deixan sentir nas estatísticas de visitas e nalgunhas suxestións.

Segundo figura no propio sitio web “en Culturagalega.org queremos con LG3 dar un apoio estratéxico á industria e iniciativa cultural do libro e pulo ao avance e introducción nas novas tecnoloxías cunha meirande difusión das noticias e protagonistas do sector e unha maior presencia deles en Internet. Para chegar a cumprir con este apoio ao libro en galego, LG3 dará nas súas páxinas presencia e información sobre todos aqueles axentes, xa sexa individualmente ou en asociacións ou institucións, que forman parte do sector: escritores, editores, institucións, libreiros, traductores e lectores. A producción desta revista depende en gran medida non só da actividade dos integrantes do sector, senón da súa cooperación a través da comunicación fluída coa nosa redacción. LG3 permite a estes axentes do sector presentar os seus traballos e facer pública a súa actividade a través das nosas páxinas poñéndose en contacto con nós ou enviándonos o seu material”.

O equipo do portal é o encargado da súa actualización informativa, agás o caso das críticas para o que existe unha rede de colaboradores encargado de facer as recensións das novidades literarias.


Sitio web: Andar21.fiestras.com
Data de creación: 2001
Entidade: Plataforma do operador de telefonía R
Contidos:
Conta con tres seccións dedicadas á poesía: verso a verso, poesía galega e poesía interancional. Ten unha área de descargas, na que podes baixar poemarios e documentos poéticos. O documento máis descargado é “El amor no tiene solución”, un libro de poesía visual sobre a (im)posibilidade do amor con 8.029 descargas.
Comentarios:
Está incluído nesta relación polo seu contido inequivocamente literario e porque é un sitio de referencia no eido poético. Defínese así mesmo como a “revista poética da rede”. É un portal creado no ano 2001 para subir colaboracións, revistas, fancines, maquetas e calquera material poético-musical á rede. O proxecto existía antes de que nacese a plataforma web que lle permitira multiplicar as súas visitas e o número de colaboradores. Foi no 2001 cando un pequeno e espallado grupo de persoas que colaboraban en A Rama Guinda (e-zine de activismo poético) decidiron cambiar de formato, subirse ao carro das novas tecnoloxías e que supuña darlle unha nova dimensión ao proxecto.

A plataforma funciona dun xeito moi simple. Non existen filtros, non hai lucro, non teñen dereitos sobre a obra, só a posibilidade de poder publicada. Esta é, aínda hoxe, a única revista de poesía galega que actualiza os seus contidos na rede". E as contas non van nada mal, nos case catro anos que levan traballando, xa colaboraron 111 persoas entre escritores, ilustradores e tradutores. E aínda que son principalmente galegos, moitos deles están espallados por todo o mundo e que se dilúen entre outros colaboradores chegados de Brasil, Portugal e mesmo dos Estados Unidos.


Sitio web: http:www.filix.org
Data: Outubro de 2001
Entidade: Gálix (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil) e Biblioteca Nova 33
Contidos:
-catálogo
-publicacións sobre literatura infantil e xuvenil
-especiais
Comentarios:
Non se actualiza desde agosto de 2007 e naceu a mediados de 2001 co obxectivo de converterse no portal de referencia da literatura infantil e xuvenil.

Sitio web: www.aelg.org
Data creación: novembro de 2002
Entidade: Asociación de Escritores en Lingua galega
Contidos:
-información corporativa
-fichas por autores con: biografía, bibliografía, videoteca, documentos (artigos, catálogos, críticas)
Comentarios:
A AELG agrupa autores e autoras residentes tanto en Galiza canto fóra dela, asumindo como único requisito de afiliación a condición de contar cando menos cun libro individual publicado en lingua galega. Tendo en conta que este é o criterio da entidade, resulta lóxico que o seu sitio web inclúa material promocional de cada un destes autores. A renovación deste sitio web contou co financiamento da Consellaría de Innovación e Industria que achegou 40.000 euros.


Sitio web: www.bvg.udc.es
Data: 22 de febreiro de 2002
Entidade: Universidade da Coruña
Contidos:
-videoteca
-catálogo de obras e de autores
-novas
-recursos de lingua
-obras dispoñibles para a lectura
Comentarios
O 22 de febreiro do ano 2002 vía a luz este proxecto que naceu coa finalidade de se constituír nun dinamizador da literatura e da cultura galegas. Nacida como un proxecto de investigación da Universidade da Coruña, a BVG, xa desde o principio, contaba cun bo número de páxinas dixitalizadas, cun catálogo completo dos autores e autoras de Literatura Galega de creación de todos os tempos, cunha mostra de vídeos de autores actuais lendo a súa obra e cunha sección de Viaxe Virtual por Galiza. A BVG naceu coa vontade de atender as demandas de todo tipo de interesados na nosa literatura. Neste sentido, a BVG pretende achegarse a todos os sectores implicados na cultura galega, mostrando unha actitude aberta cara ás iniciativas de autores descoñecidos que queiran dar a coñecer a súa produción na biblioteca. A BVG ten asinado un convenio de colaboración coa Real Academia Galega e, en datas recentes, principiou unha colaboración coa revista de literatura Lg3, establecendo vínculos entre a información de ambos os portais.

Sitio web: http://www.ourizoazul.org/
Data: maio de 2003
Entidade: Consellaría de Cultura
Contido:
-recomendación trimestrais de libros
-biblioteca (clasificada por idades)
-clubs de lectura
-base de datos de creadores
-guías da literatura infantil e xuvenil
Comentarios:
Ourizo azul é o nome do portal institucional (www.ourizoazul.org) que, ademais de ofrecer información sobre as lecturas para os cativos, reclama a participación dos nenos e, entre outras posibilidades, quere favorecer a creación en liña de clubes de lectura.
O deseño deste portal contén animacións e ilustracións de Xan López Domínguez e a estrutura do mesmo repártese en cinco seccións: as novidades dos libros infantís que se cambiarán cada tres meses, a biblioteca dos pequenos con listaxes de libros organizados por idades, a información sobre autores e ilustradores galegos para nenos, un apartado sobre os premios de literatura para nenos existentes en Galicia e a sección denominada club de lectura, na que os nenos mediante correo electrónico poden deixar a súa opinión sobre libros diversos, sobre os argumentos que máis lle gustan e poden poñerse en contacto con outros lectores.
Entre as pretensións desta páxina, ademais das relacionadas co achegamento dos nenos aos libros e á lectura, está tamén a da familiarización dos cativos coas bibliotecas ao tempo que, segundo consideran os responsables da iniciativa, pode ser un xeito máis para que os nenos aprendan a manexarse e a entender Internet.

Sitio web: http:www.autoresgalegos.org
Data: Setembro de 2003
Entidade: Consellaría de cultura
Contidos:
Inclúe información sobre os creadores galegos nados a partir de 1800 con obra dixitalizada, fontes de referencia e bibliografía.
Comentarios:
A páxina web "autoresgalegos.org" busca acoller nun único e sinxelo portal de acceso, a abundante documentación virtual, textual e outras bases de datos coas que a Consellería de Cultura conta en relación cos autores galegos ou aqueles cuxa obra pode verse en relación con Galicia. A modo de información complementaria facilitaranse, así mesmo, ligazóns a todas aquelas páxinas de interese relevante, pretendendo con isto posibilitar a relación coas institucións ou dominios xa existentes. Nun primeiro avance deste traballo incluiranse autores nados antes de 1800, cuxa obra estea total ou parcialmente dixitalizada. Progresivamente, e con criterio cronolóxico, iranse engadindo novos autores, comezando polos representantes do movemento literario coñecido como Rexurdimento.
Con este proxecto a Consellería quere pór ao servizo de todo investigador, interesado ou simplemente curioso, un banco de datos xenérico, obxectivo e englobador onde estean representados aqueles galegos que, ben por nacemento, ben por vocación crearon unha obra que ten como referente a Galicia e ás súas xentes.


Sitio web: www.filix.org
Data: 2004
EntidadeGálix, a Asociación Galega da Literatura Infantil e Xuvenil
Contidos
-información das actividades da entidade
-publicacións e material sobre a sector da literatura infantil e xuvenil
-directorio
-ligazóns
Comentarios
O sitio web ten como obxectivo cumprir os obxectivos cos que naceu Gálix, como son defender e promover a cultura e a lingua galega a través da literatura infantil e xuvenil a través de múltiples iniciativas (asesoramento, representación en organizacións estatais ou internacionais, sinatura de convenios....)
A asociación conta tamén co seu propio sitio web: www.galix.org

Sitio web: www.librarias.org
Data: Agosto de 2006
Contidos:
-información corporativa (convocatorias, marco xurídico, marco institucional…)
-programa de gratituidade escolar
-informes sobre o mundo do libro e as librarías
-galerías de fotografías
Comentarios:
O sitio web asegura que o portal pretende ser “un punto de encontro virtual de todos os libreiros galegos, centro de intercomunicación cos diferentes subsectores do libro e da Administración e unha áxil fonte de información que preste un eficaz servizo a todos os usuarios”.


Sitio web: www.prazadasletras.org
Data creación: maio de 2006
Entidade: Consellaría de Cultura
Contidos:
-información sobre o sector: novas, reportaxes, dosieres, axenda, entrevistas, premios, lecturas temáticas
-información sobre a política en materia de literatura: campañas, recursos na rede, industria do libro, políticas do libro
-catálogo relacional de autores, libros, editoriais, asociacións
-documentos (o Praza das Letras tamén en pdf)
Comentarios:
Naceu o 16 de maio de 2006 como unha publicación para a promoción do libro e da literatura. Daquela tiña web desta iniciativa co obxectivo de converterse nun "grande portal de difusión da lectura", segundo sinala a revista, no que confluirán bases de datos de autores, ilustradores, librarías e mesmo o proxecto Meiga de bibliotecas entre outros contidos. O proxecto preséntase no Día das Letras e forma parte das iniciativas da Consellaría con motivo da celebración, entre as que destaca “17demaio.org”, do que falaremos máis abaixo.

O 14 de marzo de 2008 a conselleira de Cultura e o director xeral de creación e difusión cultural, Luis Bará, presentaron a versión na rede do Prazadasletras.org, como portal con información relativa ao mundo literario.


Sitio web http://letrasvivas.org/
Data: febreiro de 2007
Entidade: Consellaría de Cultura
Contido:
-información sobre 69 creadores, os seus espectáculos e os seus cachés
Comentarios:
Este sitio web aparece incluído ao contar con contido literario, aínda que a súa finalidade e obxectivos, son diferentes ao do resto de sitios referenciados. Consiste nun catálogo para que as asociacións, organizacións, centros e entidades poidan contratalos para realizar as súas actividades. “Estas actividades, caso de se realizaren arredor das datas marcadas no Calendario da lectura, fixado pola propia Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, contarían co cofinanciamento deste órgano da Administración, cos límites que determinaren a dispoñibilidade orzamentaria e mais o número das solicitudes” explica o propio sitio web.


Sitio web www.17demaio.org/
Data: 11 de maio de 2007
Entidade Consellaría de Cultura
Contido:
-información sobre o homenaxeado no día das letras galegas (actividades, especial, biografía, bibliografía)
-información sobre o día das letras galegas (historia, anteriores homenaxeados)
Comentarios:
Baixo o dominio “17demaio.org” a Consellaría de Cultura quere dar a coñecer ao homenaxeado no Día das Letras Galegas, nesta ocasión a escritora María Mariño. O sitio web contén información sobre a súa biografía, ademais de información xeral sobre esta festa da literatura.


Sitio web: http://www.ptgrafica.com/
Data: 28-nov-2007
Entidade: Clúster do Produto Gráfico
Contidos:
-información corporativa sobre o clúster (entidades, plan de traballo)
-documentos sobre o sector do produto gráfico
-ligazóns
-novas
Comentarios:
Os empresarios das artes gráficas decidiron crear no 2007 un clúster para mellorar a súa competitividade. Unha entidade que está constituída por unhas cincuenta empresas do eido publicitario, editorial e das artes gráficas e que ten o obxectivo de mellorar a competitividade do sector. O clúster centrará as súas actividades na formación dos traballadores, na innovación nos procesos de produción e na internacionalización do sector.

No propio sitio web defínese como un “lugar de encontro e diálogo de todos os axentes relacionados co Sector e o seu futuro depende en gran medida da capacidade de manter e crear vantaxes competitivas mediante o desenvolvemento de actividades de investigación e innovación”Sitio web: www.letrasdegalicia.com
Entidade: Consellaría de Cultura
Contidos:
-definición do portal: quen somos, obxectivos
-sobre a cultura galega: hoxe e na nosa historia
-sobre a literatura galega: historia e presente
-axudas e lexislación sobre o libro
-actualidade: información
Comentarios:
O propio portal asegura que “Letras de Galicia quere promover a proxección internacional do mercado do libro galego e ampliar o coñecemento e a presenza da literatura de Galicia en España e no mundo. Para isto, este portal quere crear unha forma de comunicación directa entre a industria galega del libro e o mundo da edición en fala hispana, coa idea de favorecer a edición castelá de obras escritas en Galicia e aumentar a súa presenza no mercado literario en español”.


Sitio web: www.readgalicia.com
Data de creación: 11-Feb-2008
Entidade: Consellaría de Cultura (Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural) e a Asociación Galega de Editores
Contidos:
-descrición do que é readgalicia
-catálogo no que cada ficha conta cun fragmento do libro máis os datos de contacto para a negociación de dereitos. A día de hoxe conta con 169 títulos.
Comentarios:
Readgalicia.com é un catálogo de dereitos aberto que ofrece unha primeira selección realizada polas editoriais das últimas obras da literatura galega. Ten versión en galego e en inglés.

No sitio web defínese como “unha xanela e un trampolín dende o cal os nosos libros, a nosa literatura e industria cultural poidan chimpar á emocionante viaxe. Esa xanela é a web www.readgalicia.com. Aquí está o máis novidoso da literatura galega actual, co obxectivo de que axentes e editoras poidan acceder a Galicia e para que se facilite o intercambio e venda de dereitos. Para que o mundo lea a Galicia”