Quiosco: Tempo Exterior analiza a acción internacional desde a cultura, o ambiente e o sindicalismo galegos

O IGADI presenta o número 16 da revista

O novo número de Tempo Exterior, a revista de análise internacional que edita o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) achega "unha serie de reflexións sobre a evolución e o alcance de diversos ámbitos particulares da acción exterior galega". Corresponde ao primeiro semestre de 2008 e é o número 16 da revista.

Así, esta temática permítenos realizar unha aproximación ao pensamento e a presenza internacional do sindicalismo nacionalista galego (Xosé Ramón González Boán) e das relacións exteriores do sindicalismo labrego de Galicia (Lidia Senra). Esta sección compleméntase coa perspectiva dos temas ambientais e o cumprimento dos acordos internacionais (Adela Figueroa Panisse), o alcance do proceso de internacionalización da empresa galega (Fernando Bruna), a situación da cooperación ao desenvolvemento en Galicia (José Luís Quintela Julián) e unha reflexión sobre a riqueza e diversidade do patrimonio inmaterial galego-portugués (Santiago Veloso Troncoso), alentando o seu recoñemento pola UNESCO.

Os recentes acontecementos no Tíbet obrigan a considerar a situación das nacionalidades minoritarias e a súa influencia na política chinesa (María Luísa Arizaga), así como das liberdades relixiosas e a promoción das culturais locais dentro do contexto chinés (Roger Casas), facendo énfase no caso particular de Sipsong Panna. Dada a configuración de Asia-Pacífico como novo epicentro económico mundial (Luciano Damián Bolinaga) importa prestar atención a asuntos xeopolíticos, tales como a remilitarización de Xapón (Masashi Oki) e as vicisitudes e dificultades na consolidación da democracia en Paquistán (Roberto Mansilla Blanco), tralo asasinato, en decembro, pasado da líder opositora Benazir Bhutto.

A recente declaración de independencia de Cosova centra a atención do papel das minorías na actual Constitución nacional serbia (Jairo Dorado Cadilla), tema con que se abre o terceiro bloque deste número. As claves do proceso indixenista e o cambio político en Bolivia (Jesús González Pazos) e unha aproximación aos antecedentes históricos e as reivindicacións do movemento indíxena mapuche en Chile (Víctor Naguil), completan os temas abordados en Tempo exterior Nº 16.