Preséntase o libro Montero Ríos e Compostela. Un feudo clientelar

Dosier: Caciques

Houbo un tempo, non moi afastado, no que unhas poucas familias decidían o destino do país. O sistema caciquil, con figuras coma Montero Ríos ou o Marqués de Riestra á cabeza, marcou unha importante fase da nosa historia política. Sobre estas cuestión reflexiona a historiadora Margarita Barral no libro Montero Ríos e Compostela. Un feudo clientelar que pesenta ás oito desta tarde na Galería Sargadelos desta cidade. Analizamos un pouco máis o fenómeno do caciquismo neste dosier.

A autora do libro fala sobre Montero Ríos na nosa serie Os outros protagonistas, e Gustavo Herbella explícanos o seu contexto histórico.
Montero Ríos. O cacique revisitado

Crítica da obra en Lg3.
O cerne compostelán da Restauración

O traballo dos caciques:
Anatomía dunha rede caciquil

A pegada dos caciques nos nomes da rúas galegas.
Políticos de comezos do século XX dan nome ás rúas galegas mentres fican fóra da memoria popular