A Confraría de Cedeira crea a segunda reserva mariña de Galicia

Agardan constituíla en xaneiro

Falta a publicación do decreto correspondente no Diario Oficial de Galicia, pero se non hai demoras, para xaneiro debería estar delimitada a segunda reserva mariña de Galicia. A confraría de Cedeira agarda que para os primeiros meses de 2009 estean xa creados os órganos xestores deste espazo, que pretende garantir a sustentatibilidade das artes pesqueira tradicionais ao tempo que favorece a biodiversidade do ecosistema. A primeira resevra deste tipo foi a dos Miñarzos, en Lira, e na actualidade están a se preprarar dúas máis en Aguiño e en Celeiro.