A TDT é unha das prioridades da Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual para 2009

O departamento de José Fernández pretende incrementar a presenza na rede do sector

No marco dunha xornada técnica co Clúster Audiovisual Galego, o Director Xeral de Comunicación Audiovisual, Manuel José Fernández Iglesias, detallou as prioridades do seu departamento de cara ao vindeiro ano. Os obxectivos pasan por completar o despregamento da TDT no que atende ás emisións de ámbitos local, autonómico e estatal, para ir incrementando as porcentaxes de cobertura de cara o 2010, cando se producirá o apagón analóxico. Ademais, outra das prioridades pasan por desenvolver o Plan de Apoio á Produción Audiovisual Independente. Canda estes, existen outras iniciativas como potenciar o CGAI, incrementar a presenza na rede do sector audiovisual galego e ampliar a rede de Telecentros de Comunicación.