Mulleres ao cadrado

A exposición (m)² amosa a evolución do traballo da muller en Galicia

O Centro Cultural da Fundación Caixa Galicia da Coruña acolle desde o pasado día seis, e a coincidir cos acto do Día Internacional da Muller, a mostra (m)². Este proxecto, obra do fotógrafo Xosé Abad, amosa a evolución do traballo feminino en Galicia a través dos retratos de dúas xeracións e mulleres. Dezaseis nais e fillas postas a carón reflicten como foi mudando a situación laboral ao longo do tempo. A mostra conta tamén cun audiovisual, obra de Sandra G. Rei, no que as retratadas van narrando as súas vidas.

carmen-eva

carmen-eva

catu-pilar

catu-pilar

elviras

elviras

irene-lola

irene-lola

liliana-grobe

liliana-grobe

manuela-luisa

manuela-luisa

marta-amparo

marta-amparo

mercedes-encarna

mercedes-encarna